Kim jesteśmy

o nas

Jesteśmy ojcami, którzy pragną wzrastać w swoim ojcostwie oraz wspierać w tej wędrówce innych. Wiemy, że naszym zadaniem jest pilnowanie priorytetów, czyli codzienna troska o relację z Bogiem, żoną i dziećmi, która wyraża się w zaangażowanej obecności. Zdajemy sobie również sprawę, że ojcostwa nie wygrywa się w pojedynkę, dlatego tworzymy społeczność ojców, którzy pragną sięgać po nieprzeciętność.

Nasza WIZJA

Wierzymy, że Bóg pragnie dziś budzić serca ojców w Polsce i na świecie, aby w ten sposób odnowić rodziny. Wierzymy, że Bóg pragnie Nowego Pokolenia Ojców.

Nasza misja

Nasza misja jest prosta: Inspirujemy ojców, by podejmowali 5 Ojcowskich Zobowiązań i aby żyli nimi na co dzień.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.NowePokolenieOjcow.pl, poznaj 5 Ojcowskich Zobowiązań i dołącz do nas!

Nasze Działania

dad, father, child-2618982.jpg

WSPIERAMY WZROST

Prowadzimy warsztaty Nieprzeciętny Tata oraz organizujemy obozy dla ojców 7 Gór Nieprzeciętnego Taty.
Ponadto udostępniamy Program wzrostu ojcowskiego
Powrót do Domu. Jest to składający się z kilku etapów program rozwojowy dla ojców. 

man, praying, church-2179326.jpg

WYWIERAMY WPŁYW

Organizujemy Ojcowskie Refidim, czyli comiesięczne nocne czuwanie modlitewne ojców, którzy podejmują modlitwę za swoje żony, dzieci, samych siebie, innych ojców oraz kapłanów. Ponadto ojcowie uczestniczą w Szkole Modlitwy. 

KSZTAŁCIMY LIDERÓW

Dla ojców, którzy pragną służyć w dziele Nowego Pokolenia Ojców przygotowaliśmy Program wzrostu liderskiego LEAD. Jesteśmy przekonani, że mężczyźni potrzebują innych ojców, którzy będą ich uczyli ojcostwa i wspierali w codzienym trudzie.

Nasze projekty